ยินดีต้อนรับสู่ Pakuranga College

“ความคิดก้าวไกล มุ่งมั่นสู่อนาคต”

Pakuranga College มิได้นำเสนอเพียงแค่ให้การศึกษาเท่านั้น แต่รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ทั้งหมดด้วย เมื่อคุณมาเรียนที่ College ของเรา คุณจะได้มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ทางด้านกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะที่เรายังคงมุ่งมั่นไปที่เรื่องการศึกษาด้วย เรามีความตั้งใจที่จะผลิตประชากรที่มีความรอบรู้ให้ทั่วโลก

PAKURANGA COLLEGE INTRODUCTION

ทรัพยากร

ฟอร์มรับสมัคร
ข้อมูล ของโรงเรียน
ข้อมูล โฮมสเตย์

FOR PARENTS
If you can't find what you are looking for on this website, or if you want to contact us directly for a specific reason, please feel free to use this 'Parent Help Desk' form to contact us. The appropriate person will respond to your enquiry within 24 hours from Monday to Friday.
Parent Help Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

x