Blessing of New Building

29 Oct Blessing of New Building

Tākiri te haeata, ka ao, ka awatea, horahia mai ko te ao mārama
Dawn breaks, comes the daylight and the world is aglow with brilliant light.

E mihi ana mātou ki a Ngāi Tai ki Tāmaki. Nā koutou i whakahāngai te rangatiratanga ki te tūwhera i tō tātou whare hou, otirā, ki ngā māngai o te waka o Tainui arā ko ngā uri o te Kinigitanga, pai mārire ki a koutou.

I te atapō o Rākaumātohi o te Whiringa ā-nuku arā ko te Paraire te rua tekau mā rua o Oketopa, i tae mai mātou ko Whaea Zaelene rāua ko Matua Thomas o Ngāi Tai ki Tāmaki me ngā māngai o te Kīngitanga arā Ko Matua Toi rāua ko Whaea Ngāwai ki te takutaku ki te Kāreti o Pakuranga ki te takutaku. Nā rātou mātou i ārahi tēnei mahi whakahirahira. Ko te takutaku karakia tētahi mea tapu rawa ki te ao Māori.

I tīmata te rā ki te karanga ātaahua o Whaea Zaelene. Nānā te mahi uaua i kawe. Whai muri i tērā i takutaku karakia a Māuta Thomas rāua ko Mātua Toi ki te tūwhera ai i tō tātou whare hou. I huri haere mātou i te whare ki te pā ia mata, ia pakitara o te whare. Ko tētahi take mō tēnei mahi, kia mihi ai ki a Tāne Māhuta nāna ngā rākau i hoatu. Ko tētahi atu tāke mō tēnei mahi, i whakawhiti ai te mauri ki te whare.

Whai muri i te mahi tapu. I whakawhiti kōrero tātou ki te whakapuāwai i tō tātou kaupapa. He mahi whakawhānaungatanga, he kōrero tuku iho, he mahi rangatira hoki.

Kāore i ārikarika ngā mihi ki Ngāi Tai ki Tāmaki me Tainui hoki. Ahakoa te wā rerekē, i haere tonu tātou ki te mahi i ngā mahi tapu o neherā.

Greetings to Ngāi Tai ki Tāmaki, whō implemented the authority to open our new building, and the representatives of Tainui who were the embodiment of the Kīngitanga .

In the early moring of Rākaumātohi o Whiringa ā-nuku (Maramataka Māori) or Friday 22nd October (Gregorian Calendar) school representatives, Whaea Zaelene and Matua Thomas of Ngāi Tai ki Tāmaki, and Matua Toi and Whaea Ngāwai of Tainui descended on Pakuranga College to guide the blessing ceremony of our new building.

The blessing of a building is a very sacred part of Te Ao Māori. The ceremony started with a karanga (call) from Whaea Zaelene. Following this Matua Thomas and Matua Toi began to tukutuku karakia (recite karakia). We went around the building touching each surface, each wall of the building. One reason for this practice is so that we acknowledge Tāne Māhuta (God of the Forrest) whom gave the materials to build the whare. Another reason is to transfer life force.

Following that we exchanged dialogue to develop the connections, with whakawhānaungatanga, and stories of the area. Thank you will never be enough to those who helped and guided us on the journey. Despite the strange times, we were able to continue on with sacred work of ancient times.

by Shanna Rope, Head of Te Reo Māori departmentFOR PARENTS
If you can't find what you are looking for on this website, or if you want to contact us directly for a specific reason, please feel free to use this 'Parent Help Desk' form to contact us. The appropriate person will respond to your enquiry within 24 hours from Monday to Friday.
Parent Help Desk
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

x